AlergiepsikočkykoněČasto kladené otázkyKontakt

Schéma diagnostiky alergií č. I:

Doporučuje se k vyloučení alergií nebo pokud preferujeme postupnou diagnostiku.

Kliknutím na položku zobrazíte podrobnosti

Výsledek v systému +/- pro jednotlivé skupiny environmentálních a potravinových alergenů.
Následně můžeme podle pozitivních výsledků provést podrobnější testy.

nebo

Výsledek v systému +/- pro jednotlivé skupiny enviromentálních, potravinových a hmyzích alergenů.
I zde můžeme po získání pozitivního výsledku požádat o provedení podrobného vyšetření.

TRÁVY

 • troskut

 • oves

 • bojínek

 • jílek

 • žito

BYLINY

 • ambrózie

 • pelyněk

 • merlík

 • kopřiva

 • řepka

STROMY

 • bříza

 • líska

 • olše

 • cypřiš

 • dub

 • ptačí zob

 • platan

 • borovice

 • topol

 • vrba

HOUBY

 • Alternaria
 • Aspergillus
 • Cladosporium
 • Penicillium

ROZTOČI

 • Acarus siro
 • Dermatophagoides farina
 • Dermatophagoides pteronyssinus
 • Tyrophagus putrescentiae
 • Lepiodoglyphus destructor
 • cukrová řepa

 • ječmen,

 • kukuřice

 • vojtěška,
 • mrkev
 • melasa
 • oves
 • pšenice
 • sója
 • svatojánský chleba
 • žito

nebo

TRÁVY

 • troskut

 • oves

 • bojínek

 • jílek

 • žito

BYLINY

 • ambrózie

 • pelyněk

 • merlík

 • kopřiva

 • řepka

STROMY

 • bříza

 • líska

 • olše

 • cypřiš

 • dub

 • ptačí zob

 • platan

 • borovice

 • topol

 • vrba

HOUBY

 • Alternaria
 • Aspergillus
 • Cladosporium
 • Penicillium

ROZTOČI

 • Acarus siro
 • Dermatophagoides farina
 • Dermatophagoides pteronyssinus
 • Tyrophagus putrescentiae
 • Lepiodoglyphus destructor

POTRAVINOVÉ ALERGENY

 • cukrová řepa

 • ječmen

 • kukuřice

 • vojtěška
 • mrkev
 • melasa
 • oves
 • pšenice
 • sója
 • svatojánský chleba
 • žito

Schéma diagnostiky alergií č. II:

Doporučujeme pokud je alergie klinicky diagnostikována. Ve výsledku získáte detailně reakce
na jednotlivé vybrané alergeny.

Kliknutím na vybranou položku, zobrazíte podrobnosti

TRÁVY

 • troskut

 • oves

 • bojínek

 • jílek

 • žito

BYLINY

 • ambrózie

 • pelyněk

 • merlík

 • kopřiva

 • řepka

STROMY

 • bříza

 • líska

 • olše

 • cypřiš

 • dub

 • ptačí zob

 • platan

 • borovice

 • topol

 • vrba

HOUBY

 • Alternaria
 • Aspergillus
 • Cladosporium
 • Penicillium

ROZTOČI

 • Acarus siro
 • Dermatophagoides farina
 • Dermatophagoides pteronyssinus
 • Tyrophagus putrescentiae
 • Lepiodoglyphus destructor

POTRAVINOVÉ ALERGENY

 • cukrová řepa

 • ječmen

 • kukuřice

 • vojtěška
 • mrkev
 • melasa
 • oves
 • pšenice
 • sója
 • svatojánský chleba
 • žito

HMYZ

 • ovád
 • bodalka
 • komár
 • pakomár
 • muchničky

TRÁVY

 • troskut

 • oves

 • bojínek

 • jílek

 • žito

BYLINY

 • ambrózie

 • pelyněk

 • merlík

 • kopřiva

 • řepka

STROMY

 • bříza

 • líska

 • olše

 • cypřiš

 • dub

 • ptačí zob

 • platan

 • borovice

 • topol

 • vrba

POTRAVINOVÉ ALERGENY

 • cukrová řepa

 • ječmen

 • kukuřice

 • vojtěška
 • mrkev
 • melasa
 • oves
 • pšenice
 • sója
 • svatojánský chleba
 • žito

HOUBY

 • Alternaria
 • Aspergillus
 • Cladosporium
 • Penicillium

ROZTOČI

 • Acarus siro
 • Dermatophagoides farina
 • Dermatophagoides pteronyssinus
 • Tyrophagus putrescentiae
 • Lepiodoglyphus destructor
 • cukrová řepa

 • ječmen

 • kukuřice

 • vojtěška
 • mrkev
 • melasa
 • oves
 • pšenice
 • sója
 • svatojánský chleba
 • žito

TRÁVY

 • troskut

 • oves

 • bojínek

 • jílek

 • žito

BYLINY

 • ambrózie

 • pelyněk

 • merlík

 • kopřiva

 • řepka

STROMY

 • bříza

 • líska

 • olše

 • cypřiš

 • dub

 • ptačí zob

 • platan

 • borovice

 • topol

 • vrba

HOUBY

 • Alternaria
 • Aspergillus
 • Cladosporium
 • Penicillium

ROZTOČI

 • Acarus siro
 • Dermatophagoides farina
 • Dermatophagoides pteronyssinus
 • Tyrophagus putrescentiae
 • Lepiodoglyphus destructor

HMYZ

 • ovád
 • bodalka
 • komár
 • pakomár
 • muchničky

TECHNOLOGIE

Nabízíme systém alergologické diagnostiky ve spolupráci se španělskou společností Nextmune (dříve Alergovet), která se specializuje na vývoj novodobých metod detekce alergií
u zvířat. Téměř všechny dostupné systémy detekce jsou založeny na metodě ELISA. To, co se různí, je způsob detekce IgE (přesněji typ částice vázající se s IgE). Každý na trhu dostupný test je tak dobrý, jako částice vázající se s IgE. Pro testování koní Nextmune společně s univerzitou v Bristolu vyvinuli monoklonální technologii: peroxidázou značená mAb
1-C12 s vysokou senzitivitou a specificitou

Co jsou CCD částice?

Částice CCD jsou strukturální části mnoha alegizujících bílkovin, hlavně rostlinných alergenů jakou jsou pyly. Během alergické reakce vznikají IgE jak proti uhlovodíkovým řetězcům, tak rovněž proti bílkovinné části alergenu. Výzkumy prokazují, že IgE proti CCD částicím se vyskytují u 30 % vyšetřovaných zvířat a jejich přítomnost je klinicky irelevantní. Eliminace IgE specifických pro CCD částice zvyšuje korelaci výsledků testu in vitro s intradermálními testy.

 

Výsledek za: 7 – 14 dní
Materiál k vyšetření:
sérum 1 – 2 ml


POZNÁMKA: Imunitní systém vykazuje plnou vyzrálost po prvním roce života. Z tohoto důvodu se nedoporučuje provádět alergologická vyšetření u zvířat mladších osmnácti měsíců.

Desenzibilizace

Na základě vyšetření séra na přítomnost protilátek proti environmentálním alergenům lze připravit desenzibilizační soupravu.

Nabízíme sady dvou typů charakteristické podobnou účinností a vystačí na stejnou dobu užívání (přibližně 9–10 měsíců u první sady a 10 (nebo více) měsíců při pokračování léčby). Liší se však ve způsobu dosažení plné dávky a jejího objemu. Ke každé sadě je přiložen příbalový leták s úplnými informacemi a časovým plánem podávání.

Společně s každým výsledkem podrobného vyšetření uvádíme název navrhovaného typu soupravy nejoptimálnější z hlediska laboratoře. Jsou brány v úvahu výsledky testu a zkřížená reaktivita mezi alergeny. Ošetřující lékař může tento návrh samozřejmě upravit a vybrat typ a složení soupravy, kterou považuje pro pacienta za nejvhodnější. Jediným omezením jsou technické možnosti výroby daného složení.

Artuvetrin (1 – 8 složek) (inhalační alergeny)

Složené z jednotlivých alergenů klasickým způsobem.

Allervet hmyz/Allervet Retard hmyz

Alergen Culicoides není možno kombinovat s jinými alergeny.

Allervet Culicoides

Alergen Culicoides není možno kombinovat s jinými alergeny.

Laboratorní diagnostika jednoduše