AlergiepsikočkykoněČasto kladené otázkyKontakt

Schéma diagnostiky alergií č. I:

Doporučuje se k vyloučení alergií nebo pokud preferujeme postupnou diagnostiku.

Kliknutím na položku zobrazíte podrobnosti

Výsledek v systému +/- pro jednotlivé skupiny environmentálních a potravinových alergenů. Následně můžeme podle pozitivních výsledků provést podrobnější testy

Výsledek v systému +/- pro jednotlivé skupiny alergenů prostředí.
I zde můžeme po získání pozitivního výsledku požádat o provedení podrobného vyšetření

TRÁVY

 • troskut

 • oves

 • bojínek

 • jílek

 • žito

BYLINY

 • ambrózie

 • pelyněk

 • merlík

 • kopřiva

 • řepka

PYLY STROMŮ

 • bříza

 • líska

 • olše

 • cypřiš

 • dub

 • ptačí zob

 • platan

 • borovice

 • topol

 • vrba

HOUBY

 • Alternaria
 • Aspergillus
 • Cladosporium
 • Penicillium

ROZTOČI

 • Acarus siro
 • Dermatophagoides farina
 • Dermatophagoides pteronyssinus
 • Tyrophagus putrescentiae
 • Lepiodoglyphus destructor

Výsledek v systému +/- pro jednotlivé skupiny potravinových alergenů.
I zde můžeme po získání pozitivního výsledku požádat o provedení podrobného vyšetření

MASA

 • krůtí

 • jehněčí

 • jelení

 • koňské

 • králičí

 • kuřecí

 • vepřové

 • hovězí

OBILÍ

 • kukuřice

 • oves

 • pšenice

 • rýže

ZELENINA

 • řepa cukrová

 • mrkev

 • brambory

LUŠTĚNINY

 • hrách

 • sója

VEJCE A MLÉKO

 • vejce

 • mléko

JINÉ

 • droždí

 • libové ryby

 • tučné ryby

Schéma diagnostiky alergií č. II:

Doporučujeme pokud je alergie klinicky diagnostikována. Ve výsledku získáte detailně reakce na jednotlivé vybrané alergeny.

Kliknutím na vybranou položku, zobrazíte podrobnosti

TRÁVY

 • troskut

 • oves

 • bojínek

 • jílek

 • žito

BYLINY

 • ambrózie

 • pelyněk

 • merlík

 • kopřiva

 • řepka

PYLY STROMŮ

 • bříza

 • líska

 • olše

 • cypřiš

 • dub

 • ptačí zob

 • platan

 • borovice

 • topol

 • vrba

HOUBY

 • Alternaria
 • Aspergillus
 • Cladosporium
 • Penicillium

ROZTOČI

 • Acarus siro
 • Dermatophagoides farina
 • Dermatophagoides pteronyssinus
 • Tyrophagus putrescentiae
 • Lepiodoglyphus destructor

JINÉ

 • blecha
 • Malassezia

MASA

 • krůtí

 • jehněčí

 • jelení

 • koňské

 • králičí

 • kuřecí

 • vepřové

 • hovězí

OBILÍ

 • kukuřice

 • oves

 • pšenice

 • rýže

ZELENINA

 • řepa cukrová

 • mrkev

 • brambory

LUŠTĚNINY

 • hrách

 • sója

VEJCE A MLÉKO

 • vejce

 • mléko

JINÉ

 • droždí

 • libové ryby

 • tučné ryby

TRÁVY

 • troskut

 • oves

 • bojínek

 • jílek

 • žito

BYLINY

 • ambrózie

 • pelyněk

 • merlík

 • kopřiva

 • řepka

PYLY STROMŮ

 • bříza

 • líska

 • olše

 • cypřiš

 • dub

 • ptačí zob

 • platan

 • borovice

 • topol

 • vrba

HOUBY

 • Alternaria
 • Aspergillus
 • Cladosporium
 • Penicillium

ROZTOČI

 • Acarus siro
 • Dermatophagoides farina
 • Dermatophagoides pteronyssinus
 • Tyrophagus putrescentiae
 • Lepiodoglyphus destructor

JINÉ

 • blecha
 • Malassezia

MASA

 • krůtí

 • jehněčí

 • jelení

 • koňské

 • králičí

 • kuřecí

 • vepřové

 • hovězí

OBILÍ

 • kukuřice

 • oves

 • pšenice

 • rýže

ZELENINA

 • řepa cukrová

 • mrkev

 • brambory

LUŠTĚNINY

 • hrách

 • sója

VEJCE A MLÉKO

 • vejce

 • mléko

JINÉ

 • droždí

 • libové ryby

 • tučné ryby

Jiná vyšetření:

TECHNOLOGIE

Díky spojení oligoklonální technologie s blokátory CCD částic vznikla precizní metoda diagnostiky alergií.

Proč je next+ testem volby?

 • Eliminace aktivity CCD částic umožňuje detekovat POUZE alergeny aktuálně zapojené do alergického onemocnění
 • Specifita testu 100 % – bez křížových reakcí s IgG, IgM a IgA, což garantuje absenci falešně pozitivních výsledků
 • Velmi vysoká senzitivita testu 99,3 % díky použití 3 monoklonálních protilátek detekujících různé epitopy IgE. Díky použitým blokátorům CCD částic vyšší shodnost výsledků
  s intradermálními testy.
 • Nejlepší volba pro navržení nejpřesnější imunoterapie

Co jsou CCD částice?

Částice CCD jsou strukturální části mnoha alegizujících bílkovin, hlavně rostlinných alergenů jakou jsou pyly. Během alergické reakce vznikají IgE jak proti uhlovodíkovým řetězcům, tak rovněž proti bílkovinné části alergenu. Výzkumy prokazují, že IgE proti CCD částicím se vyskytují u 30 % vyšetřovaných zvířat a jejich přítomnost je klinicky irelevantní. Eliminace IgE specifických pro CCD částice zvyšuje korelaci výsledků testu in vitro s intradermálními testy.

 

Výsledek za: 7 – 14 dní
Materiál k vyšetření:
sérum 1 ml


POZNÁMKA: Imunitní systém vykazuje plnou vyzrálost po prvním roce života. Z tohoto důvodu se nedoporučuje provádět alergologická vyšetření u zvířat mladších dvanácti měsíců.

Desenzibilizace

Na základě vyšetření séra na přítomnost protilátek proti environmentálním alergenům lze připravit desenzibilizační soupravu.

Nabízíme sady dvou typů charakteristické podobnou účinností a vystačí na stejnou dobu užívání (přibližně 9–10 měsíců u první sady a 10 (nebo více) měsíců při pokračování léčby). Liší se však ve způsobu dosažení plné dávky a jejího objemu. Ke každé sadě je přiložen příbalový leták s úplnými informacemi a časovým plánem podávání.

Společně s každým výsledkem podrobného vyšetření uvádíme název navrhovaného typu soupravy nejoptimálnější z hlediska laboratoře. Jsou brány v úvahu výsledky testu a zkřížená reaktivita mezi alergeny. Ošetřující lékař může tento návrh samozřejmě upravit a vybrat typ a složení soupravy, kterou považuje pro pacienta za nejvhodnější. Jediným omezením jsou technické možnosti výroby daného složení.

Vet-goid

vyrobený ze směsi alergoidů. Alergoidy jsou konglomeráty nativních alergenů produkované jejich chemickou modifikací, denaturací nebo polymerací. Účelem tohoto ošetření je zachování schopnosti alergenu vyvolat imunitní odpověď (zejména reakci
T–buněk) a zároveň snížení rizika anafylaxe (IgE protilátkové odpovědi).

Doporučujeme zejména kvůli jejich nižší reaktivitě.

Tyto soupravy však lze použít pouze pro určité pozitivní kombinace.

Artuvetrin

vyrobený z jednotlivých alergenů klasickým způsobem.

U souprav Artuvetrin je možná jakákoli kombinace alergenů, je omezen pouze jejich počet (maximálně osm).

Laboratorní diagnostika jednoduše