Tyto zásady ochrany osobních údajů popisují pravidla pro nakládání s osobními údaji a používání souborů cookies a dalších sledovacích technologií v souvislosti s používáním webu veteo.cz.

 

Osobní údaje

Správcem vašich osobních údajů ve smyslu ustanovení o ochraně osobních údajů je společnost Veteo Laboratoř s.r.o. Účely, právní základy a doba zpracování osobních údajů jsou pro každý účel zpracování osobních údajů uvedeny samostatně (podrobný popis různých účelů zpracování viz níže uvedená ustanovení).

Z důvodu zpracování vašich osobních údajů námi máte následující práva:

  • právo požadovat přístup k Vašim osobním údajům, opravu, vymazání nebo omezení zpracování,
  • právo vznést námitku proti zpracování,
  • právo na přenos údajů,
  • právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů pro konkrétní účel, pokud jste tento souhlas již dříve udělili,
  • právo podat stížnost u dozorového úřadu v souvislosti se zpracováním osobních údajů.

Výše uvedená práva můžete uplatnit v souladu se zásadami popsanými v čl. 16-21 GDPR, kontaktujte nás na info@veteo.cz.

Poskytnutí Vašich osobních údajů je vždy dobrovolné, ale je nutné, pokud provedete objednávku, přihlásíte se k odběru newsletteru, přidáte komentář na webovou stránku nebo nás kontaktujete.

Zaručujeme důvěrnost všech osobních údajů, které jsou nám poskytnuty. Zajišťujeme, aby byla přijata všechna bezpečnostní opatření a opatření na ochranu osobních údajů vyžadovaná ustanoveními o ochraně osobních údajů. Osobní údaje jsou shromažďovány s náležitou péčí a přiměřeně chráněny před přístupem neoprávněných osob.

 

S kým sdílíme data?

Zpracování osobních údajů svěřujeme následujícím subjektům: nazwa.pl sp. z o. o. se sídlem v Krakově, ul. Mieczysława Medweckiego 17, 31-870 Krakov, zapsaná do Registru podnikatelů Národního soudního rejstříku vedeného Okresním soudem v Krakově – Śródmieście v Krakově, XI Obchodní divize Národního rejstříku pod číslem KRS: 0000594747, NIP: 6751402920, REGON: 120805512, se základním kapitálem 57 600 000, 00 PLN, telefonní číslo: 801 332 233, e-mail: kontakt@nazwa.pl – pro uložení dat na serveru.

 

Jaké osobní údaje shromažďujeme a proč je shromažďujeme?

E-mailový kontakt. Když nás kontaktujete prostřednictvím e-mailu, přirozeně nám poskytujete svou e-mailovou adresu jako adresu odesilatele. Kromě toho můžete do zprávy zahrnout i další osobní údaje.
Právním základem pro zpracování osobních údajů je v tomto případě Váš souhlas vyplývající z navázání kontaktu s námi.

Vaše osobní údaje, které nám poskytnete v rámci e-mailového kontaktu, jsou zpracovány výhradně za účelem vyřízení Vašeho dotazu. Obsah korespondence může být archivován.

Kontaktní formulář. Informace zasílané jeho prostřednictvím jsou uloženy pro účely zákaznických služeb na dobu neurčitou, ale takto získané informace nepoužíváme pro marketingové účely.
Stejně jako v případě e-mailového kontaktu jsou zpracovávány pouze za účelem vyřízení dotazu a obsah může být archivován.

Soubory cookies a další sledovací technologie
Webové stránky Veteo.cz používají soubory cookies, aby Vám poskytl nejlepší zážitek z používání webu.
Cookies jsou malé textové informace uložené ve Vašem koncovém zařízení (např. v počítači, tabletu, smartphonu), které lze přečíst v našem systému ICT.

Soubory cookies nám umožňují:

  • zajistit správné fungování očekávaného webu
  • zlepšit rychlost a zabezpečení webu, zlepšit funkce, které máte na webu k dispozici
  • používat analytické nástroje
  • zobrazovat na webu videa z YouTube a Vimeo
  • poskytovat sociální funkce

Další podrobnosti naleznete níže.

Souhlas s cookies. Při první návštěvě webových stránek se Vám zobrazí informace o používání cookies. Přijetí nebo uzavření této informace znamená, že souhlasíte s používáním souborů cookies v souladu s ustanoveními těchto zásad ochrany osobních údajů. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat odstraněním cookies a změnou nastavení cookies ve vašem prohlížeči. Nezapomeňte však, že deaktivace souborů cookies může způsobit potíže při používání webových stránek a také u mnoha jiných webových stránek, které používají cookies.

Vlastní cookies. Soubory cookies lze rozdělit na vlastní cookies a cookies třetích stran. Pokud jde o naše soubory cookies, používáme je pro správné fungování webových stránek.
Soubory cookies třetích stran. Naše webové stránky, stejně jako většina moderních webových stránek, využívají funkce poskytované třetími stranami, což zahrnuje používání souborů cookies od třetích stran. Použití těchto cookies je popsáno níže.

Analýza dat a statistika.
Soubory cookies používáme ke sledování statistik webových stránek jako je počet návštěvníků, typ operačního systému a webový prohlížeč používaný k procházení webových stránek, čas strávený na webových stránkách, navštívené stránky atd. V tomto ohledu používáme Google Analytics. Informace shromážděné v tomto ohledu jsou zcela anonymní a neumožňují Vaši identifikaci. Za tímto účelem se pro službu Google Analytics používají soubory cookies Google LLC.
Používání služeb Google Analytics zahrnuje implementaci sledovacího kódu poskytovaného společností Google do kódu našeho webu (tzv. „sledovací kód“). Tento kód je založen na principu souborů cookies, ale může využívat i jiné technologie sledování.

Marketing. K cílení reklam na tomto webu používáme marketingové nástroje Facebook a Google. Za tímto účelem jsme implementovali do kódu platformy Pixel společnosti Facebook a kód Google AdSense, který si pamatuje Vaši návštěvu. Za tímto účelem se používají soubory cookies společností Facebook a Google.

Videa z YouTube a Vimeo. Na web vkládáme videa z YouTube a Vimeo. Zobrazením takového videa souhlasíte s používáním souborů cookies Google LLC pro službu YouTube nebo souborů cookies Vimeo.

Funkce sociálních sítí. Poskytujeme příležitost využívat funkce jako je sdílení obsahu na sociálních sítích a přihlášení k profilu na sociálních sítích. Používání těchto funkcí zahrnuje používání souborů cookies správců sociálních sítí jako je Facebook, Instagram, YouTube.

Protokoly serveru. Používání webu zahrnuje zasílání dotazů na server, na kterém je web uložen. Každý dotaz směřovaný na server je uložen v protokolech serveru.

Protokoly zahrnují Vaši IP adresu, datum a čas a informace o webovém prohlížeči a operačním systému, které používáte. Protokoly se ukládají na server.
Data uložená v protokolech serveru nejsou spojena s konkrétními lidmi používajícími web a nejsou námi používána k Vaší identifikaci.

Protokoly serveru jsou pouze pomocným materiálem používaným ke správě webových stránek a jejich obsah není nikomu sdělován s výjimkou těch, kdo mají oprávnění ke správě serveru.

 

Jak zakázat cookies?

Vyberte prohlížeč, který používáte:

1. Mozilla Firefox
2. Google Chrome
3. Internet Explorer
4. Opera
5. Safari