Zásady používání cookies

My, společnost Veteo Laboratoř s.r.o., se sídlem Havlíčkova 190/12, PSČ: 73701, Český Těšín, identifikační číslo: 10709517, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 85291 (dále jen „my“ nebo „společnost Veteo Laboratoř s.r.o.“), jsme provozovateli webové stránky veteo.cz. Na stránkách veteo.cz (dále také jen „webové stránky“) používáme tzv. cookies. V těchto zásadách používání cookies si můžete přečíst, jaké cookies používáme, proč je používáme a jak můžete jejich používání zakázat.

 

1. Co jsou to cookies?

Cookies jsou malé datové soubory, které navštívená webová stránka odešle do vašeho prohlížeče, který je uloží ve vašem počítači, telefonu či jiném zařízení a v případě nové návštěvy webových stránek váš prohlížeč zašle cookies zpět na tyto stránky. Cookies napomáhají pamatovat si vaše aktivity a preference po určitou dobu, abyste je nemuseli znovu vkládat, když se na webové stránky vracíte nebo přecházíte z jedné webové stránky na jinou. Využíváním cookies může docházet ke zpracovávání vašich osobních údajů. Podrobné informace o zpracování vašich osobních údajů můžete nalézt pod odkazem Ochrana osobních údajů.

2. K čemu cookies používáme?

Na webových stránkách společnosti Veteo Laboratoř s.r.o. se při vaší návštěvě webových stránek zobrazí oznamovací lišta informující o tom, že webové stránky používají cookies. Používání tzv. nezbytných cookies je nutné pro fungování webových stránek. Bez nezbytných cookies nebudou webové stránky správně fungovat, a proto jejich použití nevyžaduje váš souhlas a jsou předem zaškrtnuty. Použití jiných než nezbytných cookies (analytické a marketingové cookies) zpravidla vyžaduje váš informovaný souhlas. Přímo v oznamovací liště si pak můžete zvolit vaše individuální preference nastavení cookies.

Cookies konkrétně slouží například k:

 • Zajištění správné funkčnosti našich webových stránek;
 • Zajištění bezpečného přihlášení, k ověřování uživatelů, k prevenci podvodného využití přihlašovacích pověření a k ochraně uživatelských dat před přístupem neautorizovaných stran;
 • Uložení přihlašovacích údajů našich zákazníků, takže je nemusí pokaždé znovu zadávat;
 • Zajištění vzhledu webových stránek vzhledem k preferencím a požadavkům návštěvníků;
 • Analýze návštěvnosti, chování, preferencí a zájmů uživatelů;
 • Nabízení reklamy na zboží dle preferencí uživatele a související personalizace obsahu.

Naše webová stránka dále rozlišuje dočasné soubory cookie, tzv. „relační cookies“, které jsou pouze dočasné a zůstávají uloženy ve vašem zařízení jen do ukončení relace prohlížeče, a trvalé soubory cookie, tzv. „permanentní cookies“, které zůstávají uloženy ve vašem zařízení déle. Dočasné cookies umožňují uchovávání informací při přecházení z jedné webové stránky na druhou a odstraňují potřebu opakovaného zadávání některých údajů. Jakmile dojde k zavření prohlížeče, provede se jejich vymazání z vašeho zařízení. Trvalé cookies pomáhají vaše zařízení identifikovat, jestliže opětovně navštívíte naši webovou stránku.

Souhlas s používáním cookies, k nimž je nutný váš souhlas, můžete kdykoli odvolat, resp. jejich další ukládání zakázat; podrobné informace naleznete v článku 4 těchto zásad. Pokud cookies z vašeho zařízení sami nevymažete, smažou se automaticky v krátké lhůtě (v souladu se současnými standardy nejpozději za 13 měsíců od posledního využití cookies, které vyžadují váš souhlas).

3. Jaké cookies konkrétně využíváme a jakým způsobem?

Společnost Veteo Laboratoř s.r.o. pro výše uvedené účely používá jak vlastní cookies, tak cookies třetích stran. Při užívání webových stránek společnosti Veteo Laboratoř s.r.o. tak mohou být do vašeho zařízení ukládány cookies provozovatelů marketingových nástrojů, které společnost Veteo Laboratoř s.r.o. používá. Případně může společnost Veteo Laboratoř s.r.o. s těmito provozovateli sdílet informace, které byly pomocí cookies poskytnuty. Používání těchto nástrojů umožňuje nabídku společnosti Veteo Laboratoř s.r.o. neustále vylepšovat a také lépe zohlednit vaše osobní preference a cílit reklamní kampaně tak, aby oslovily ty, které by naše nabídka mohla nejvíce zaujmout.

V případě spolupráce s provozovateli z USA vás ujišťujeme, že jsou vybírání pouze provozovatelé, kteří se zavázali důsledně chránit vaše osobní údaje. I přes to vás musíme upozornit, že USA jsou zemí, která dle rozhodnutí Soudního dvora Evropské unie neposkytuje adekvátní úroveň ochrany osobních údajů; z toho mimo jiné vyplývá, že vládní agentury v USA mohou být oprávněny k přístupu k vašim osobním údajům, aniž by byly k dispozici účinné opravné prostředky.

Cookies používané třetími stranami a způsob použití údajů získaných jejich prostřednictvím se řídí zásadami ochrany osobních údajů příslušných třetích stran. Tyto třetí strany mohou informace, které získaly prostřednictvím cookies, zkombinovat s dalšími informacemi, které jim poskytnete nebo které získaly v důsledku toho, že používáte jejich služby.

Konkrétně používáme následující cookies:

a) Provozní cookies nezbytné pro zajištění základní funkčnosti a zabezpečení webových stránek společnosti Veteo Laboratoř s.r.o. (povinné)
Tyto cookies jsou nezbytné pro zajištění základní funkčnosti a zabezpečení webových stránek společnosti Veteo Laboratoř s.r.o., proto jsou ukládány automaticky a jejich používání nelze zakázat. Díky nim můžeme zprostředkovat například:

 • Zajištění správné funkčnosti našich webových stránek
 • Přihlášení a vytvoření účtu
 • Zajištění bezpečného přihlášení, k ověřování uživatelů, k prevenci podvodného využití přihlašovacích pověření a k ochraně uživatelských dat před přístupem neautorizovaných stran

b) Cookies pro analytiku

Tyto cookies nám pomáhají pochopit, jak naše webové stránky používáte, a tím zlepšit výkon stránek a přizpůsobit je vašim potřebám.

  • Google Analytics
   Google Analytics jsou webovou analytickou službou společnosti Google. Tato služba se používá zejména ke sledování a prevenci kritických chyb, k identifikaci požadavků v rámci různých služeb, k tomu, aby uživatelé zůstali přihlášeni a k ukládání dat o registracích. Používá se rovněž pro měření a zlepšování výsledků internetového obchodu. Právním základem zpracování je váš souhlas.Zpracovávány jsou následující data:

   • Odkazující adresa URL
   • Četnost a doba trvání návštěvy podstránky
   • Navštívené podstránky

Zpracovatelem je Google Ireland Limited Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ireland. Data mohou být v rámci této služby předávána do Spojených států.

Možnost odhlášení: https://safety.google/privacy/privacy-controls/

c) Cookies pro reklamní a marketingové účely a související personalizaci obsahu

  • Google Analytics
   Společnost Veteo Laboratoř s.r.o. vám zobrazuje své reklamy také na webech a v aplikacích třetích stran. Veteo Laboratoř s.r.o. v tomto ohledu užíváme za účelem zjištění toho, zdali byly reklamy skutečně přizpůsobené vám na míru. Za tímto účelem vyhodnocujeme interakce, ke kterým došlo po kliknutí na reklamu, a jaké měla tato reklama výsledky. Tyto výsledky nám pomáhají následně lépe personalizovat reklamu. Právním základem zpracování je váš souhlas.Zpracovávány jsou následující data:

   • Informace o čase či místě
   • Informace o zařízení a prohlížeči
   • Informace o stránce, produktu a nákupu
   • Osobní údaje (IP adresa)

Zpracovatelem je Google Ireland Limited Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ireland. Data mohou být v rámci této služby předávána do Spojených států.

Možnost odhlášení: https://safety.google/privacy/privacy-controls/

d) Soubory cookie pro sdílení obsahu webové stránky prostřednictvím sociálních sítí (soubory cookie sociálních sítí)

Tyto soubory cookie mohou umožňovat přihlášeným uživatelům vybraných sociálních sítí sdílet a označovat určitý obsah přímo z našich webových stránek. Tyto třetí strany z řad sociálních sítí mohou také shromažďovat vaše osobní údaje pro své interní účely. Společnost Veteo Laboratoř s.r.o. nemůže ovlivnit způsob, jakým tyto strany z řad sociálních sítí vaše osobní údaje využívají. Rozšířené informace týkající se souborů cookie nastavených stranami z řad sociálních sítí a údajů, které mohou shromažďovat, najdete v jejich zásadách ochrany soukromí a zásadách o používání souborů cookie.

e) Soubory cookie pro přehrávání videa z Youtube a Vimeo

Na webové stránky vkládáme videa z YouTube a Vimeo. Zobrazením takového videa souhlasíte s používáním souborů cookies Google LLC pro službu YouTube nebo souborů cookies Vimeo.

4. Jak zakázat ukládání cookies do vašeho zařízení?

Vaše preference ohledně ukládání cookies můžete kdykoli změnit. Změnu lze provést nastavením cookies v zápatí webových stránek. Také váš webový prohlížeč můžete nastavit tak, aby ukládaní cookies do vašeho zařízení zakázal či blokoval, včetně tzv. povinných cookies a cookies třetích stran. Je také možné zablokovat nebo povolit ukládání cookies jen pro určité webové stránky. Cookies, které již jsou ve vašem zařízení uloženy, pak můžete kdykoli smazat. Pokud ukládání cookies, včetně nezbytných cookies, zcela zakážete, nemohou webové stránky pracovat správně a může být omezena jejich funkčnost.

Konkrétní postup pro nejpoužívanější webové prohlížeče najdete zde: Chrome (https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=cs), Safari (https://support.apple.com/cs-cz/guide/safari/sfri11471/mac), Firefox (https://support.mozilla.org/cs/products/firefox/protect-your-privacy/cookies), Microsoft Edge (https://support.microsoft.com/cs-cz/windows/odstraněn%C3%AD-a-správa-souborů-cookie-168dab11-0753-043d-7c16-ede5947fc64d