Štítná žlázaKůra nadledvinAlgorytmyProfilyKontakt

Štítná žláza

Hypertyreóza

Jedná se o nejčastější endokrinní onemocnění u koček a její léčba vyžaduje opakovaná kontrolní vyšetření.

Nejběžnější léčbou hypertyreózy koček je farmakoterapie metimazolem (thiamazolem). Jeho použití však vyžaduje pravidelné laboratorní kontroly, mezi doporučené laboratorní testy patří:

Celkový T4

Umožňuje odhadnout efektivitu a bezpečnost terapie a modifikovat dávku léčiv.

Krevní obraz

Umožňuje včas odhalit nebezpečné hematologické poruchy, které patří mezi možné vedlejší účinky terapie (imunohemolytická anémie, trombocytopenie, agranulocytóza).

ALT, AST, ALP

Pomáhají nepřímo zhodnotit efektivitu terapie (aktivita jaterních enzymů je u většiny koček postižených hypertyreózou zvýšená a po zahájení terapie postupně klesá) nebo odhalit souběžně probíhající onemocnění jater nebo řídce se vyskytující polékovou hepatopatii po podání metimazolu.

Kreatinin, močovina, fosfor

Umožňují včasně objevit hypertyreózou „utajenou“ insuficienci ledvin nebo monitorovat její závažnost v průbehu terapie.

TSH

Umožňuje odhalit stav iatrogenní hypotyreózy a falešné eutyreózy u pacientů s poklesem koncentrace celkového T4.

Kůra nadledvin

Hyperfunkce kůry nadledvin

Jedná se o často diagnostikovanou endokrinopatii starších psů. Její terapie vyžaduje pravidelné provádění laboratorních testů.

Trilostan (Vetoryl®, Dechra) je v současné době jediným lékem schváleným pro léčbu hyperadrenokorticismu u psů. Monitorování pacienta léčeného trilostanem spočívá v pečlivém klinickém hodnocení a pravidelných laboratorních testech, doporučeny jsou:

ACTH stimulační test
(3-4 hod. po podání trilostanu)

Test volby pro kontrolu terapie trilostanem, umožňuje hodnocení stupně suprese kortikosteroidové aktivity kůry nadledvin a modifikaci dávky léčiva.

Kortizol (před podáním trilostanu)

Alternativa k ACTH stimulačnímu testu doporučovaná jinými vědeckými studiemi.*

Na a K

Pomáhá zhodnotit stupeň suprese aktivity mineralokortikoidů kůry nadledvin.

ALT, ALP

Umožňuje hodnocení poklesu aktivity alkalické fosfatázy a zmírňování steroidní hepatopatie během terapie nebo odhalení souběžně probíhající primární hepatopatie.

Kreatinin, močovina, fosfor

Umožňují odhalení insuficience ledvin, která často doprovází Cushingův syndrom u starých psů nebo se rozvíjí v průběhu iatrogenní hypofunkce kůry nadledvin.

Celková bílkovina, albumin, globuliny

Pomáhají monitorovat stav hydratace a detekovat poruchy metabolismu bílkovin nebo zánětlivé stavy probíhajících souběžně s Cushingovým syndromem.

Cholesterol

Umožňuje zhodnocení stupně zlepšení metabolismu tuků v průběhu terapie trilostanem.

Glukóza

Umožňuje odhalení cukrovky, která se často vyskytuje současně s Cushingovým syndromem u starších psů.

Algorytmy

Algoritmus pro sledování terapie hypertyreózy pomocí terapeutického profilu (metimazol)

Algoritmus pro sledování terapie hyperadrenokorticismu (HAC) pomocí terapeutického profilu (trilostan-kortizol)

Algoritmus pro monitorování terapie hyperadrenokorticismu (HAC) pomocí terapeutického profilu (trilostan-ACTH stimulace)

Profily

Hypertyreóza

Terapeutický profil (metimazol) – základní

T4 + krevní obraz + ALT, AST, ALP, kreatinin, močovina, fosfor

Terapeutický profil (metimazol) – rozšířený

terapeutický profil (metimazol) – základní + TSH

Hyperfunkce kůry nadledvin

Terapeutický profil (trilostan – stimulace ACTH)
– základní

2x kortizol + Na, K

Terapeutický profil (trilostan – kortizol) – základní

kortizol + Na, K

Terapeutický profil (trilostan – stimulace ACTH)

2x kortizol + Na, K + ALP, ALT, kreatinin, močovina, fosfor, celková bílkovina, albumin, globuliny, cholesterol, glukóza

Terapeutický profil (trilostan – kortizol)

kortizol + Na, K + ALP, ALT, kreatinin, močovina, fosfor, celková bílkovina, albumin, globuliny, cholesterol, glukóza

Laboratorní diagnostika jednoduše