Intepretace výsledků

Schéma interpretace výsledku
profilu slinivka břišní a střeva

TLI B9 B12 Interpretace
N N N TLI v normě vylučuje EPI.
Nejsou přítomny znaky malabsorpce nebo dysbakteriózy.
Normální koncentrace kyseliny listové a vitamínu B12 neumožňuje jednoznačně vyloučit postižení střeva.
N nebo ↓ N nebo ↓ EPI a/nebo SIBO.
N nebo ↓ N nebo ↓ Onemocnění střeva nebo pankreatitida (nutná další diagnostika).
N Onemocnění proximálního nebo distálního úseku tenkého střeba a/nebo SIBO.
N N Onemocnění proximálního úseku tenkého střeva (duodenum, jejunum).
N N Onemocnění distálního úseku tenkého střeva a /nebo SIBO.
N SIBO (a případně onemocnění distálního úseku tenkého střeva).
N N SIBO, suplementace B6 nebo hemolýza ve vzorku.
N Suplementace B6 a B12.
N N Seplementace B12, onemocnění jater, neoplazie.

LEGENDA

N – normální, ↓ – snížené, ↑ – zvýšené
EPI – exokrinní pankreatická insuficience
SIBO – syndrom bakteriálního přerůstání tenkého střeva

Materiál: sérum 2 ml (DŮLEŽITÉ: hladovka 12 hodin před odběrem krve)

Nabízíme tři parametry
v profilu slinivka břišní a střeva

Trochu přesněji

TLI (trypsin-like immunoreactivity)

Buňky slinivky břišní produkují amylázu, lipázu a trypsinogen a také vylučují jejich malé množství do krve. Trypsin-like faktory (trypsinogen, trypsin) se produkují výhradně ve slinivce břišní (na rozdíl od amylázy a lipázy), proto je TLI specifickým pankreatickým markerem. Příčinou chronické pankreatické insuficience (EPI) je ve většině případů progresivní pankreatická atrofie, která vede ke snížení hladiny TLI v krvi. To je spojeno se snížením schopnosti slinivky břišní produkovat trypsinogen, což má za následek obtížné trávení potravy. Pokud jsou přítomny klinické příznaky, hodnoty TLI často leží hluboko pod fyziologickou hranicí. Na druhou stranu silně zvýšené hodnoty TLI, zejména u koček, mohou naznačovat pankreatitidu, tento parametr však není natolik konkrétní, aby toto onemocnění potvrdil. Podezření na pankreatitidu se ověřuje pomocí stanovení lipázy (metoda DGGR) nebo pankreatické specifické lipázy (cPL) a zobrazovacích metod.

Trochu přesněji

KYSELINA LISTOVÁ (VITAMÍN B9) A KOBALAMIN (VITAMÍN B12)

Stanovení sérové hladiny kyseliny listové a vitaminu B12 jsou jednoduché testy, které mohou poskytnout cenné informace u pacientů s gastrointestinálními chorobami. Oba vitamíny jsou absorbovány v různých částech tenkého střeva, takže detekce obou jejich hladin umožňuje přesnou identifikaci postiženého úseku střeva.

Při interpretaci výsledků je důležité vyloučit exokrinní pankreatickou insuficienci (která může způsobit malabsorpci kobalaminu a přemnožení bakterií), proto se doporučuje současně testovat hladiny TLI. Nemoci proximální části tenkého střeva mohou snížit koncentraci kyseliny listové, zatímco patologické procesy ilea mohou být zodpovědné za snížení koncentrace kobalaminu. Pokud onemocnění postihne celé tenké střevo, může dojít ke snížení hladiny kyseliny listové i kobalaminu. Přerůstání mikrobiální flóry tenkého střeva (SIBO) u psů může způsobit zvýšení hladiny folátu s poklesem nebo bez snížení hladiny kobalaminu.

Laboratorní diagnostika jednoduše