xnuq-logo-vetlab-200x127.png.pagespeed.ic.gKi_QgmQ-F

Screeningový test k posouzení rizika rozvoje rakoviny u psů

Proč provádět screening rakoviny?

Pokud jde o rakovinu psů, jsou znalosti na Vaší straně. Nu.Q® Vet Cancer Test není pouze další test; je to vědecky podložený nástroj, který vám nabízí čas a přehled pro proaktivní přístup k péči, což vám umožní činit rozhodnutí založená na datech a vést majitele zvířat s větší důvěrou.

Jak test funguje?

Jak test funguje?

Co test Nu.Q® Vet Cancer Test měří?

Test Nu.Q® Vet Cancer kvantifikuje hladinu cirkulujících nukleozomů v krvi. Při výskytu rakoviny se tyto nukleozomy – pocházející z rakovinných buněk – dostávají do krevního oběhu. Náš test je zachycuje pomocí protilátek speciálně upravených pro detekci nukleozomů.

Nukleozomy jsou struktury podobné korálkům, které se skládají z DNA vinoucí se kolem histonového proteinového jádra.

V případě rakoviny se nukleozomy pocházející z rakovinných buněk dostávají do krevního oběhu.  

Lze je detekovat pomocí protilátek speciálně upravených pro detekci nukleozomů.

Test Nu.Q® Vet Cancer Test kvantifikuje tyto cirkulující hladiny nukleozomů v krvi.

Test vyžaduje pouze 0,5 ml plazmy, kterou lze získat z 2-5 ml krve po odstředění.

Hodnota screeningu

Každé stadium rakoviny, od zdravých buněk až po metastázy, vypráví svůj příběh. Test Nu.Q® Vet Cancer se do této časové osy začleňuje jako proaktivní bod obratu, který přináší „včasnou diagnózu“ místo krizového momentu a umožňuje informovaný dialog mezi veterináři a majiteli zvířat. 

Klinické ověření: Výzkum, který stojí za výsledky

Odborně recenzovaná a publikovaná skupina případů (září 2022) 662 psů

S 97% specifičností dokázal Nu.Q® Vet Cancer Test odhalit:

0
%
všech zkoumaných druhů rakovin
0
%
systémových nádorů

Bylo zkoumáno 7 běžných druhů rakoviny

 • Lymfom
 • Hemangiosarkom
 • Histiocytický sarkom
 • Osteosarkom
 • Mastocytom
 • Melanom
 • Sarkom měkkých tkání

Postup odběru vzorku

Před odběrem vzorku by pacienti měli být minimálně 4 hodiny nalačno.

 1. Odeberte 2-5 ml krve z periferní nebo krční žíly
 2. Naplňte zkumavku EDTA 10krát opatrně převraťte
 3. Vzorek odstřeďujte 1600 g po dobu 10 minut do 1 hodiny po odběru
 4. Oddělte plazmu Přeneste ji do zkumavky bez aditiv (transportní zkumavka, eppendorfka). Vyvarujte se narušení buffy coatu při odsávání plasmy

 

Uchovávejte vzorek v chladničce až do vyzvednutí a zajistěte, aby byl vzorek vyzvednut do 24 hodin.

Potřebujete pomoc s určením rychlosti odstřeďování? Použijte prosím kalkulačku

Calculator – MPW

Vzorek odebraný bez hladovky, konkrétně vzorek odebraný méně než 4 hodiny po jídle, může vykazovat zvýšené hladiny, což by mohlo vést k chybnému zařazení zdravého psa do středně až vysoce rizikového pásma. Pokud jsou pozorovány zvýšené hladiny a máte podezření, že je to způsobeno nedávným krmením:

 1. Naplánujte opakovaný test na období 2-4 týdnů od původního testu.
 2. V den opakovaného testu zajistěte, aby pes před odběrem vzorku lačněl alespoň 4 hodiny.

Pokud i po těchto opatřeních zůstanou hladiny zvýšené, měl by lékař zvážit interpretaci výsledků společně s širší klinickou anamnézou pacienta a dalšími relevantními diagnostickými nálezy.

K provedení testu potřebujeme minimálně 0,5 ml plazmy.

Při odběru 2-5 ml krve se obvykle získá 0,5-1,5 ml plazmy, což vyhovuje našim požadavkům.

Ačkoli dáváme přednost většímu vzorku pro nepředvídané události, jako jsou opakované testy, minimální požadovaný objem je 0,5 ml.

Pro test Nu.Q® Vet Cancer Test doporučujeme používat výhradně plazmu.

Vzorky séra nepřijímáme.

Opožděné odstředění může mít za následek falešně zvýšené hladiny nukleozomů ve vzorku.
Pokud od odběru krve uplynulo více než 60 minut, je lepší odebrat čerstvý vzorek.

Mírná až střední hemolýza neovlivní přesnost testu.
Při testech na humánních vzorcích nevykazovaly hladiny hemoglobinu do 500 mg/dl žádné interference.
U vzorků vykazujících hemolýzu 3+ nebo vyšší je však vhodné odebrat a zpracovat nový vzorek.

Zajistěte, aby byla plazma zaslána ve sterilní zkumavce bez aditiv (antikoagulantů/ aktivátorů srážení).

Mezi vhodné zkumavky patří transportní zkumavky se šroubovacím víčkem, kryovialky nebo eppendorfky, případně jakékoliv sterilní zkumavky bez aditiv.

Interpretace výsledků a kroky po provedení testu

Nízké riziko

Výklad

Nu.Q® Vet Cancer Test na úrovni nízkého rizika odpovídá výsledkům zjištěným u zdravých zvířat starších jednoho roku a u všech pohlaví.

Akce

Udržujte plán wellness kontrol a informujte majitele zvířat o časných příznacích rakoviny. Při příští návštěvě proveďte opakovaný test.

Vysoké riziko

Výklad

Nu.Q® Vet Cancer Test na úrovni vysokého rizika odpovídá zvýšenému riziku rakoviny u zdravých zvířat starších jednoho roku a u všech pohlaví.

Akce*

Zkontrolujte předchozí onemocnění v anamnéze.
Zkontrolujte, zda nejsou přítomny bulky, zduřelé lymfatické uzliny nebo příznaky bolestí. Zaměřte se na zvýšený počet bílých krvinek svědčící o zánětu.

Varovná zóna

Interpretace

Výsledky testu Nu.Q Vet Cancer Test ve varovné zóně mohou mít řadu přispívajících faktorů.

Akce**

Pokud byl pacient nalačno a je jinak zdravý, opakujte test za 2-4 týdny a zajistěte čtyřhodinový půst.

Pokud pacient nebyl nalačno a je jinak zdravý, opakujte test co nejdříve, abyste zajistili 4hodinový půst.

*Pokud je přezkoumání anamnézy neprůkazné, zavolejte nebo pošlete e-mail na naši horkou linku Ask Nu.Q® Vet Hotline a před provedením invazivních nebo nákladných zákroků konzultujte svůj komplikovaný případ s veterinárním odborníkem. Viz kontaktní údaje v zápatí.

**Pokud skóre Nu.Q® zůstane po opakovaném testu zvýšené, přečtěte si informace o „vysoce rizikových“ opatřeních, které je třeba zvážit před provedením nákladnějších nebo invazivních postupů.

Pokud se skóre Nu.Q® po opakovaném testu vrátí na úroveň nízkého rizika, poučte majitele zvířete o časných příznacích rakoviny a naplánujte prohlídku.

Plemena se zvýšeným rizikem vzniku rakoviny

Často kladené otázky

Vhodnost pacientů pro Nu.Q® Vet Cancer Test

V současné době je Nu.Q® Vet Cancer Test validován výhradně pro psy. Stále však posouváme hranice výzkumu. Zůstaňte ve spojení s námi, abychom vás v budoucnu informovali o  testech pro dalších druhy. 

Nu.Q® Vet Cancer Test je ideální pro pravidelné wellness kontroly, zejména u starších psů ve věku 7 let a více. U plemen s vyšším rizikem rakoviny je test vhodný již od 4 let. Plemena jako labradorský retrívr, francouzský buldoček a zlatý retrívr, abychom zmínili alespoň některá, mohou mít z preventivního přístupu, který tento test poskytuje, výrazný benefit. 

Současná onemocnění: Jako screeningový nástroj je Nu.Q® Vet Cancer Test vhodný pro zdravé, asymptomatické pacienty při běžných wellness návštěvách. Je však třeba upozornit, že některé stavy, jako jsou imunitně podmíněná onemocnění nebo úrazy, mohou výsledky testu ovlivnit. Při hodnocení pacientů s nedávnou diagnózou nebo pacientů vykazujících nestabilizované onemocnění je proto nutné tyto faktory před testováním pečlivě zvážit.

Medikace: Z našich údajů vyplývá, že běžné léky, jako jsou NSAID (např. Rimadyl nebo carprofen) a anxiolytika (Trazodon), nemají na přesnost testu vliv. V případě glukokortikoidů, jako je prednison, však doporučujeme, aby pacient po dobu 7-10 dnů před testováním steroidy neužíval.

Pokud máte nějaké obavy nebo další otázky týkající se stavu pacienta a lékových interakcí, zeptejte se našeho týmu! Kontaktujte nás prostřednictvím online konzultace nebo telefonicky.

Bylo zjištěno, že některé léky mohou ovlivnit výsledek Nu.Q® tím, že ovlivňují koncentraci nukleozomů. V souvislosti s lymfomy a jinými hematopoetickými neoplasiemi mohou tyto koncentrace snižovat léky jako prednison a dexametazon. Pokud pacient užívá prednison, doporučuje se, aby před odběrem vzorku po dobu 10-14 dnů léky neužíval. V případě dexametazonu zajistěte, aby byl podán minimálně 48 hodin před testováním, pokud není možné získat vzorek předem.

Náš současný výzkum naznačuje, že stabilizované stavy, jako je například chronický zánět nebo hypotyreóza, nemají vliv na výsledky testu Nu.Q® Vet Cancer Test. Pro co nejucelenější pohled vždy doporučujeme zvážit kompletní zdravotní profil pacienta.

Rozbalení testu: jak funguje a co měří

Test Nu.Q® Vet Cancer kvantifikuje hladinu cirkulujících nukleozomů v krvi. Při výskytu rakoviny se tyto nukleozomy – pocházející z rakovinných buněk – dostávají do krevního oběhu. Náš test je zachycuje pomocí protilátek speciálně upravených pro detekci nukleozomů.

Test Nu.Q® Vet Cancer Test jako screeningový prostředek nemá sloužit k hodnocení prognózi rakoviny. Je důležité si uvědomit, že „vysoké“ skóre Nu.Q® neznamená pokročilé onemocnění ani nepředpovídá kratší dobu přežití.

S 97% specifičností dokáže Nu.Q® Vet Cancer Test odhalit významné procento systémových nádorů. Například lymfom identifikuje v 77 %, hemangiosarkom v 82 % a histiocytární sarkom v 54 % (obr. 1).

Probíhá výzkum za účelem určení typu rakoviny.

Před testem: Co byste měli vědět

Test Nu.Q® Vet Cancer Test je neinvazivní a vyžaduje pouze odběr periferní krve. To znamená, že krev lze odebrat z jakéhokoli periferní žíly, mimo jiné i z krční žíly. Vzhledem k jednoduchosti odběru krve představuje test pro psa minimální riziko a po jeho provedení není nutná žádná doba rekonvalescence.

Vzorky odebrané bez lačnění, konkrétně vzorky odebrané méně než 4 hodiny po jídle, mohou vykazovat zvýšené hladiny, což by mohlo vést k chybnému zařazení zdravého psa do středně až vysoce rizikové oblasti. Pokud jsou pozorovány zvýšené hladiny a máte podezření, že jsou způsobeny nedávným krmením:

 1. Naplánujte opakovaný test za 2-4 týdny od původního testu.
 2. V den opakovaného testu se ujistěte, že pes byl před odběrem vzorku alespoň 4 hodiny nalačno.

Pokud i po těchto opatřeních zůstávají hladiny zvýšené, měli by lékaři zvážit interpretaci výsledků společně s širší klinickou historií, anamnézou pacienta a dalšími relevantními diagnostickými nálezy.

Správný vzorek: Odběr a manipulace se vzorkem

K provedení testu potřebujeme minimálně 0,5 ml plazmy. Při odběru 2-5 ml krve se obvykle získá 0,5-1,5 ml plazmy, což splňuje naše požadavky. Ačkoli dáváme přednost většímu množství pro nepředvídané události, jako jsou opakované testy, základem je 0,5 ml (obr. 2).

Zpoždění centrifugace může vést k uměle zvýšené hladině nukleozomů ve vzorku. Pokud od odběru krve uplynulo více než 60 minut, je nejlepší odebrat čerstvý vzorek. Ujistěte se, že jej odstřeďujete při 1600xg po dobu 10 minut během tohoto 60minutového okna.

Obr. 2 Fotografické znázornění ideální barvy a objemu vzorku po centrifugaci a extrakci plazmy. Extrakce plazmy.
Vysvětlení: Tento vzorek plazmy je čirý, bez viditelné hemolýzy.
Tyto vzorky mají nejvyšší přesnost a snižují potřebu opakovaného zpracování.

Pro test Nu.Q® Vet Cancer Test doporučujeme používat výhradně EDTA plazmu. Vzorky séra nepřijímáme.

Mírná až středně těžká hemolýza neovlivní přesnost testu. Při testech humánních vzorků se u hladin hemoglobinu do 500 mg/dl neprojevily žádné interference. U vzorků vykazujících hemolýzu 3+ nebo vyšší je však vhodné odebrat a zpracovat nový vzorek (obr. 3).

Zajistěte, aby byla plazma zaslána ve sterilní zkumavce bez aditiv (antikoagulantů/ aktivátorů srážení). Mezi vhodné zkumavky patří transportní zkumavky se šroubovacím víčkem, kryovialky nebo eppendorfky, případně jakékoliv sterilní zkumavky bez aditiv.

Obr. 3 Fotografické znázornění vzorků s viditelnou hemolýzou nebo změnou barvy
Vysvětlení: Zatímco mírná až střední hemolýza přesnost testu neovlivní, vzorky se silnou hemolýzou by ji ovlivnit mohly.

V takových případech je vhodné odebrat nový vzorek, aby byla zajištěna přesnost testu.

Obr. 4 Fotografické znázornění vzorku střední kvality.

Vysvětlení: Přestože tento vzorek není tak znehodnocený jako silně hemolyzovaný vzorek, stále není ideální.
Vzhledem k jeho zakalenosti zvažte opakování, abyste zajistili přesnost testu.

Po testu: Porozumění výsledkům

Výsledky lze obvykle očekávat do 3-7 dnů po odběru vzorku.

Chápeme, že je důležité dodržet termín vydání výsledků, a proto oceňujeme vaši trpělivost při čekání na ně a zároveň se snažíme zajistit přesnost každého vyšetření, které provedeme.

Nu.Q® je registrovaná ochranná známka společnosti VolitionRx Limited a jejích dceřiných společností. Nu.Q® Vet Cancer Test dodává belgická společnost Volition SRL.