Myelogram je mikroskopické vyšetření obarveného preparátu kostní dřeně.

Vyšetření provádí veterinární lékařka Katarzyna Mróz.

Dr. Katarzyna Mróz

Absolventka Fakulty veterinární medicíny ve Vratislavi, doktorka veterinárních věd, specialistka na onemocnění psů a koček. Od roku 2006 provozuje vlastní veterinární ambulanci PRAK-VET v Olešnici a kromě toho spolupracuje s veterinární fakultou ve Vratislavi, vede cvičení z hematologie v rámci předmětů Klinická imunologie a Klinická analytika.

Autorka publikací týkajících se hematologie a onkologie a také mnoha překladů, například „Praktická hematologie psů a koček“ (R. Mieschke), několik kapitol hematologického atlasu „Veterinární hematologie – diagnostický průvodce s barevným atlasem“ (J. W. Harvey), učebnice psí a kočičí onkologie vydaná společností Galaktyka a hematologická část posledního vydání „Klinická praxe: kočky“.

Pořádá také hematologické semináře ve spolupráci s různými společnostmi organizujícími školení a sdílí tak své rozsáhlé zkušenosti. Své znalosti neustále prohlubuje účastí na mnoha konferencích, školeních a seminářích. Cílem její práce je přiblížit hematologická témata praktikujícím veterinářům.

Myelogram

Materiál k vyšetření

K vyšeření by mělo být zasláno 6-8 preparátů:

  • 4-6 preparátů připravených metodou šikmého sklíčka (jak udělat)
  • 2 standartní preparáty (připravené jako krevní nátěr)
  • zbylá kostní dřeň (měla by být zaslána v uzavřeném obalu BEZ formalínu)

Nedoporučuje se zasílat pouze kostní dřeň z důvodu nízké trvanlivosti materiálu.
Preparáty by měly být připraveny bezprostředně po odběru kostní dřeně.

Upozornění

Pro provedení vyšetření je nutno připojit anamnézu pacienta,
kopii výsledků (nebo jejich čísla) a vyplnit dotazník.

Informace o pacientovi jsou zásadní pro řádné posouzení vzorku.
Jejich absence může bránit správné interpetaci myelogramu.

Jak připravit preparát k vyšetření

Příprava preparátu metodou šikmého sklíčka

  • Aspirát kostní dřeně obsahující krev kápneme na jeden konec podložního sklíčka (konec s popisovou ploškou).
  • Sklíčko postavíme šikmo na papírovou utěrku tak, aby mohla krev volně odtéct (hrudky dřeně by měly držet na sklíčku).
  • Přiložíme druhé podložní sklíčko přes první (v místě, kde se nacházejí hrudky kostní dřeně).
  • Sklíčka držíme u sebe, aby se mezi nimi mohla dřeň rozprostřít.
  • Rychlým pohybem oddělíme sklíčka od sebe a osušíme na vzduchu (není potřeba používat přípravky jako je Cytofix nebo sklíčka barvit).

Kontakt

e-mail: info@veteo.cz
telefon: +420 792 761 342