Diagnostika alergiíDesenzibilizaceTechnologieČasto kladené otázkyKontakt

Diagnostika

Nové alergické testy
Další krok v diagnostice alergií

alergovet-alergie-badanie-pies

Diagnostika alergií

Enviromentální alergeny
Potravní alergeny

Dozvědět se více

Desenzibilizace

Kauzální i symptomatická láčba v jednom! Vysoce účinná a bezpečná.

Dozvědět se více

Technologie

3 monoklonální protilátky
blokátory CCD
100% specifita

Dozvědět se více

Oligoklonální technologie + blokátory CCD

vysoká důvěryhodnost sérologických alergických testů

Diagnostika alergií

Nabízíme systém alergologické diagnostiky ve spolupráci se španělskou společností Alergovet, která se specializuje na vývoj novodobých metod detekce alergií u zvířat.

Téměř všechny dostupné systémy detekce jsou založeny na metodě ELISA. To, co se různí, je způsob detekce IgE (přesněji typ částice vázající se s IgE). Každý na trhu dostupný test je tak dobrý, jako částice vážící se s IgE. Firma Alergovet za tímto účelem vyvinula oligoklonální technologii OLYGO.3mAb – 3 monoklonální protilátky detekující IgE.

Výhody OLYGO.3mAb:

 • specifita testu dosahující 100 % bez křížových reakcí s IgG nebo IgM, což garantuje absenci falešně pozitivních výsledků
 • velmi vysoká senzitivita (99,3 %) díky použití tří monoklonálních protilátek detekujících různé epitopy IgE

Výsledek za: 7-14 dní
Materiál k vyšetření: sérum 1 ml

Poznámka: Imunitní systém vykazuje plnou vyzrálost po prvním roce života. Z tohoto důvodu se nedoporučuje provádět alergologická vyšetření u zvířat mladších dvanácti měsíců.

Schéma diagnostiky alegií č. 1:

Kdy zvolit

Především k vyloučení alergií nebo pokud preferujeme postupnou diagnostiku.

Můžeme zvolit screeningový test (1) – poté získáme výsledek v systému +/– pro jednotlivé skupiny environmentálních a potravinových alergenů. Následně můžeme podle pozitivních výsledků provést podrobnější testy (4, 5, 6, 7, 8).

Můžeme také zvolit samotný screening na environmentální (2) nebo potravinové alergeny (3), pokud máme podezření pouze na jednu ze skupin. I zde můžeme po získání pozitivního výsledku požádat o provedení podrobného vyšetření (4, 5, 6, 7 nebo 8).

Schéma diagnostiky alegií č. 2:

Kdy zvolit

Pokud byla alergie diagnostikována klinicky a provedením jednoho testu chceme získat výsledek podrobně popisující reakce na všechny (9), environmentální (10) nebo potravinové (11) alergeny.

Jiná vyšetření

SPECIFIKACE TESTŮ

Screening – enviromentální alergeny

 • Trávy a byliny, Stromy, Houby a roztoči, Jiné alergeny.

Screeningový – potravinové alergeny: IgE + IgG

 • Směs 20 potravinových přísad

Enviromentální alergeny

 • Trávy
  • Troskut, oves, bojínek, jílek, žito.
 • Byliny
  • Ambrózie, pelyněk, merlík, drnavec, kopřiva, řepka.
 • Stromy
  • Břízovité: bříza + líska + olše, cypřiš, dub, ptačí zob, platan, borovice, topol, vrba.
 • Houby
  • Alternaria, Aspergillus, Cladosporium, Penicillium.
 • Roztoči
  • Acarus siro, Dermatophagoides farinae, Dermatophagoides pteronyssinus, Tyrophagus putrescentiae, Lepidoglyphus
   destruktor.
 • Jiné
  • Blechy, Malassezia.

Potravinové alergeny

 • Cukrová řepa, droždí, hrách, krůtí, jehněčí, vejce, jelenina, konina, králičí, kukuřice, kuřecí, mrkev, mléko, oves, pšenice, libové ryby, tučné ryby, rýže, sója, vepřové, hovězí, brambory.

Desenzibilizace

Na základě vyšetření séra na přítomnost protilátek proti environmentálním alergenům lze připravit desenzibilizační soupravu. Nabízíme sady dvou typů:

 • Vet–goid – vyrobený ze směsi alergoidů. Alergoidy jsou konglomeráty nativních alergenů produkované jejich chemickou modifikací, denaturací nebo polymerací. Účelem tohoto ošetření je zachování schopnosti alergenu vyvolat imunitní odpověď (zejména reakci T–buněk) a zároveň snížení rizika anafylaxe (IgE protilátkové odpovědi).
 • Artuvetrin – vyrobený z jednotlivých alergenů klasickým způsobem. V závislosti na počtu alergenů jsou
  k dispozici soupravy Artuvetrin (1–4 přísady) a Artuvetrin Forte (5–8 přísad).

Oba produkty dosahují podobné účinnosti a vystačí na stejnou dobu užívání (přibližně 9–10 měsíců u první sady a 10 (nebo více) měsíců při pokračování léčby). Liší se však ve způsobu dosažení plné dávky a jejího objemu. Ke každé sadě je přiložen příbalový leták s úplnými informacemi a časovým plánem podávání.

Společně s každým výsledkem podrobného vyšetření uvádíme název navrhovaného typu soupravy nejoptimálnější z hlediska laboratoře. Jsou brány v úvahu výsledky testu a zkřížená reaktivita mezi alergeny. Ošetřující lékař může tento návrh samozřejmě upravit a vybrat typ a složení soupravy, kterou považuje pro pacienta za nejvhodnější. Jediným omezením jsou technické možnosti výroby daného složení.

Soupravy Vet–goid doporučujeme zejména kvůli jejich nižší reaktivitě. Tyto soupravy však lze použít pouze pro určité pozitivní kombinace. U souprav Artuvetrin je možná jakákoli kombinace alergenů, je omezen pouze jejich počet (maximálně osm).

Máte–li jakékoli dotazy, obraťte se na laboratoř.

Technologie

Proč je next+ testem volby?

 • Eliminace aktivity CCD částic umožňuje detekovat POUZE alergeny aktuálně zapojené do alergického onemocnění
 • Specifita testu 100 % – bez křížových reakcí s IgG, IgM a IgA, což garantuje absenci falešně pozitivních výsledků
 • Velmi vysoká senzitivita testu 99,3 % díky použití 3 monoklonálních protilátek detekujících různé epitopy IgE. Díky použitým blokátorům CCD částic vyšší shodnost výsledků s intradermálními testy.
 • Nejlepší volba pro navržení nejpřesnější imunoterapie

Co jsou CCD částice?

Částice CCD jsou strukturální části mnoha alegizujících bílkovin, hlavně rostlinných alergenů jakou jsou pyly. Během alergické reakce vznikají IgE jak proti uhlovodíkovým řetězcům, tak rovněž proti bílkovinné části alergenu. Výzkumy prokazují, že IgE proti CCD částicím se vyskytují u 30 % vyšetřovaných zvířat a jejich přítomnost je klinicky irelevantní. Eliminace IgE specifických pro CCD částice zvyšuje korelaci výsledků testu in vitro s intradermálními testy.

Často kladené otázky

Podle informací z literatury nemají antihistaminika, cyklosporin, oclacitinib (Apoquel®) ani lokivetmab (Cytopoint®) vliv na výsledek vyšetření. Jejich vysazení před provedením testu tedy není nutné.

Léky na bázi steroidů mohou vést k falešným výsledkům za předpokladu, že se jedná o dlouhodobě působící injekční formu nebo pokud je dávka vysoká nebo jsou podávány dlouhodobě. V případě použití krátkodobě působících perorálních léků v dávce nepřesahující 1 mg/kg/den a ne delší než 2 měsíce, není přerušení léčby před provedením testu vyžadováno.1

 


1Olivry T, Saridomichelakis M. Evidence-based guidelines for anti-allergic drug withdrawal times before allergen-specific intradermal testing and IgE serological tests in dogs for the International Task force on Allergic Diseases of Animals (ICADA). Veterinary Dermatology 2013; 24: 225-249.

 • Věk zvířete: doporučuje se testy provádět u zvířat starších jednoho roku
 • Použití léků na bázi steroidů
 • Malé procento zvířat neprodukuje vysoké hladiny IgE. V takovém případě vyčkejte na zhoršení klinických příznaků a odeberte krev po 15 dnech. Pokud se jedná o sezónní onemocnění, test by měl být opakován v daném období.
 • Atopic-like dermatitis

Velmi citlivá zvířata se mohou časem stát alergická na další alergeny. U zvířete, které mělo negativní test na potravinové alergeny, se může vyvinout alergie později. Zhoršení příznaků po počáteční dobré reakci na desenzibilizaci může naznačovat vývoj alergie na jiný alergen.

Ne, stačí vyšetření písemně objednat. První vzorek bude uchován po dobu minimálně tří měsíců.

Je doporučeno odebírat vzorek nalačno, ale není to bezpodmínečně nutné, protože glukóza a lipidy mají na výsledek testu malý vliv.

Ano, protože v důsledku alergické reakce tělo produkuje IgE nezávisle na systému, ve kterém alergie vznikla.

Ne. Důvodem je technologie, která využívá destičky potažené alergeny, které není možno modifikovat.

Veterinář vybere nejlepší druh krmiva pro zvíře s ohledem na jeho věk, plemeno, fyziologický stav a výsledek alergologického testu. V případě, kdy je výsledek testu negativní, je doporučeno podávat dermatologickou dietu za účelem zlepšení stavu kůže.

Není to nutné. Protilátky IgE jsou stabilní až do teploty 56 °C.

Obvyklá doba doručení výsledku je 7-14 pracovních dní. Výsledek je odeslán v elektronicky ve formátu PDF.

Přítomnost hemoglobinu může interferovat s provedením testu a vést k falešně pozitivnímu výsledku. Lipidy nemají žádný vzliv na reakci s protilátkami.

K vyšetření stačí 1-1,5 ml séra.

Doporučuje se testovat zvířata starší jednoho roku. Teprve po této době je imunitní systém zcela vyzrálý. Při rozhodování, jestli otestovat zvíře mladší jednoho roku, je nutné mít na pamětu, že výsledek se může později změnit a že tento výsledek není zcela vhodný pro přípravu desenzibilizačního setu.

Laboratorní diagnostika jednoduše